Banner

Avís Legal


AVÍS LEGAL, RESTRICCIONS LEGALS I CONDICIONS PER A LA UTILITZACIÓ DEL WEB SITE DE MAS VICENÇ
LA UTILITZACIÓ DEL MATEIX SENTENDRÈ COM UNA ACCEPTACIÓ D'AQUESTES CONDICIONS.


ACCÉS I UTILITZACIÓ
L'accés al present lloc web és de caràcter gratuït.
Mas Vicenç l'autoritza a veure i obtenir els materials continguts en Masvicens.com a condició que es mantinguin en qualsevol còpia dels materials totes les llegendes de drets d'autor o propietat que es contenen en els materials originals. No es permet la modificació dels materials d'aquest Site de cap manera, o la reproducció, exhibició pública, presentació o distribució o qualsevol altra utilització dels mateixos per a alguna finalitat comercial o pública, a menys que Mas vicenç així li autoritzi prèvia i expressament. Als efectes d'aquestes Condicions, està prohibit qualsevol ús d'aquests materials en qualsevol altre lloc web o en un entorn informàtic en xarxa, sigui quina fos la finalitat. Els materials a aquest Site estan protegits per drets d'autor i qualsevol ús no autoritzat de qualsevol material d'aquest Site pot violar la normativa sobre drets d'autor, marques i altres regulacions. Mas Vicenç es reserva el dret a cessar, denegar o retirar l'accés total o qualsevol dels serveis en qualsevol moment. També es reserva el dret per suprimir qualsevol dels comptes que s'hagin obertes al Site, amb o sense causa, de manera immediata i sense preavís.

DADES PERSONALS
Mas Vicenç es preocupa per la privacitat de les seves dades personals. Si ens facilita informació personal, l'inclourem en els nostres registres i podrà gaudir de diversos serveis exclusius, així com l'enviament d'informació i newsletters. Utilitzem la informació que vostè ens proveeix per entendre millor les seves necessitats i oferir un millor servei. Mas Vicenç NO vendrà o llogarà a altres seves dades de caràcter personal. Le damos total accés a la seva informació, un accés en línia a les dades facilitades al registrar al nostre lloc web, de manera que pugui procedir fàcilment a la revisió, actualització o supressió dels mateixos en el nostre lloc web. Així mateix, a fi de protegir la seva privacitat i seguretat, implementem mesures raonables per verificar la seva identitat abans de permetre l'accés o la correcció de les seves dades.

LINKS O ENLLAÇOS A ALTRES SITES

Les connexions d'aquest Site a pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'usuari. Al cas fer servir aquestes connexions, s'abandonarà aquesta Pàgina. Mas Vicenç no ha revisat totes les pàgines web de tercers, i no controla ni és responsable de les mateixes o del seu contingut. En conseqüència, Mas Vicenç no dóna suport ni fa declaració alguna respecte a aquestes pàgines web, o qualsevol informació, programari o altres productes o materials que es trobin en les mateixes, o qualsevol resultat que pugui aconseguir mitjançant la seva utilització. L'usuari serà l'únic responsable en cas de decidir accedir a qualsevol de les pàgines web de tercers connectats a aquesta Pàgina.

Avís Legal || info@viversmasvicens.com ||©